placeholder for flash movie
Senén, 25 September 2017   English | Indonesia
:: Tepas Has Wewengkon  Seni Tradisional


Surak Ibra

Salah sahiji kasenian anu has Garut téh Surak Ibra. Bet aneh ngaranna nya? Singhoréng, pangna dingaranan surak ibra téh da anu nyiptakeunnana Pa Ibra urang Kertajaya, Cibatu, Garut.

Saenyana mah cenah Surat Ibra téh gabungan antara seni badeng,ngadu lisung,jeung surak.Tapi lantaran seni badeng jeung ngadu lisung mah geus prah aya di mamana,nya surak na anu ku Pa Ibra dimekarkeun téh.Nepi ka ayeuna,surak Ibra téh geus nurun ka tilu generasi.Ti Pa Ibra nurun ka putrana nu jenengan pa Witarman. Ti Pa Watarman turun ka adina,Pa Entas.Nya dina jaman Pa Entas, Surak Ibra nu tadina ngan kasenian kampung jadi sohor ka mamana. Nu tadina ngan dipintonkeun boh di wewengkon Garut boh di wewengkon séjén.

Waditra anu dipaké dina Surak Ibra téh ngawengku dogdog opal, kendang dua, jeung tarompét. Lian ti éta., kudu disadiakeun susuguh nu kudu disiapkeun sapoé saméméh pagelaran. Dina susuguh téh kudu aya minyak seungit, menyan, rujak asem, dawegan, surutu jeung endog hayam. Waditra anu rék dipak, peutingna kudu dijampéan heula bareng jeung susuguh.

Naha bet kudu aya susuguh? Cenah éta téh keur Éyang. Teu anéh lamun dina Surak Ibra téh aya unsur-unsur magis. Da anu surakna téh sok nepi ka kasurupan. Mun dogdog geus ditabeuh, anu miluan kasenian surak Ibra téh cenah sok ngageter haténa, pikiranana kumalayang, nepi ka antukna "jadi" (kasurupan). Nu matak dina Surak Ibra mah merlukeun loba jelema keur ngajaga anu "jadi" téa. Da lamun teu dijagaan, anu "jadi" téh bisa-bisa ruksak awakna.

Ciri anu "jadi" téh di antarana panonna sok molotot jeung buringas, tanagana jadi bedas alah batan tanaga jelema. Salila can seubeuh mah tuluy baé kasurupan. Tah, lamun geus seubeuh, anu nyurup ka nu "jadi" téh sok ménta barang nu aya dina susuguh. Sanggeus dibéré, kakara nu kasurupan téh sadar deui.

Nu miluan Surak Ibra teh umumna mah aya sababaraha kelompok, kumaha lobana anu kasurupan. Anu ngajaga téh,  Lian ti ngajaga nu kasurupan, tuluy susurakan bari hoyah-hoyahan.

 

 

Pencét panah kiwa/katuhu dina Kibord sangkan pindah ka artikel séjén
Navigasi
September 2017
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
No Activities.
Stats Situs
IP Address : 54.81.88.93
Tautan Pilihan
spacer