placeholder for flash movie
Ahad, 24 September 2017   English | Indonesia
:: Tepas Sajarah Inohong


Muhamad Musa

Di Garut téh aya jalan Panji Wulung. Pahlawan ti daérah mana éta téh? Is, lain pahlawan éta mah, tapi tokoh carita dina wawacan. Wawacan téh carita panjang samodél novel, tapi dikarangna dina wangun tembang (pupuh). Tah, Panji Wulung téh tokoh utama dina buku Wawacan Panji Wulung, karangan Radén Haji (R.H.) Muhamad Musa.

Saha ari R.H. Muhamad Musa?

R.H. Muhamad Musa téh Panghulu Kabupatén Limbangan anu tuluy jadi Kabupatén Garut ayeuna. Anjeunna lahir taun 1822. Terah menak, da ramana téh Patih Kabupatén Limbangan. Keur budak kénéh anjeunna geus diajak ka Mekah, munggah haji. Samulihna texas ngulik bagbagan agama di pasantrén, di Purwakarta.

Taun 1852 anjeunna diangkat jadi Mantri Gudang. Tilu taun ti harita (1855) anjeunna tos diangkat deui janten Hoofd-Penghulu (penghulu besar) Kabupatén Limbangan. Tugasna ngurus perkara kaagamaan (Islam). Lian ti éta, Muhamad Musa gé sohor janten pangarang.
Tah waktos janten Panghulu, anjeunna sosobatan sareng K.F. Halle, bangsa Walanda juragan kebon entéh Waspada di Cikajang. Halle téh urang Walanda anu neudeun minas kalintang gedéna kana kabudayaan Sunda. sosobatan sareng Halle téh kacida da litna, tur silih eusian.
Halle diajar basa Sunda, Jawa, jeung kabudayaan Sunda umumna ti Musa, sedeng Musa diajar ngeunaan pikiran-pikiran urang Barat.
Éta sosobatan dua jalma téh kacida gedé pangaruhna kana kahirupan urang Ga¬rut. Hole jeung Musa ngokojoan usaha pikeun ningkatkeun hasil tani jeung kamajuan pendidikan. Urang pribumi. Nya harita Garut jadi daérah anu leuwih maju jeung subur batan daérah Priangan séjénna.

Pangaruh Halle ogé katembong dina karangan-karangan Musa. Dina Wawacan Panji Wulung upamana, Musa nékenkeun pisan pikiran anu rasional. Upamana dicaritakeun, yén lamun hayang Sakti ulah dudukun, tapi kudu meuseuh awak jeung pikiran ku cara diajar jeung latihan unggal poé. Nya Musa jeung Halle deuih anu dianggap ngaluluguan modérnisasi di lingkungan urang Sunda jaman harita. ' Di antarana ku cara nyitak rebuan éksémplar buku keur bacaeun barudak sakola jeung masarakat umum jaman harita.

R.H. Muhamad Musa ngantunkeun dina ping 10 Agustus 1886 di Bogor, waktos anjeunna titirah di ditu. Anjeunna ninggalkeun karya anu kacida seueur sareng munelna. Di antarana, salian ti Wawacan Panji Wulung, aya Wawacan Wulangkrama, Wawacan Sacanala, jeung Dongeng-dongeng Pieunteungeun. Lian ti éta, Musa téh tos ngarundaykeun putra-putu anu tuluy jaradi ménak nu salohor di Priangan. Di antarana R.A. Lasminingrat (tokoh pendidikan wanita) sareng R. Adipati Suria Karta Legawa (Bupati Garut).

Pencét panah kiwa/katuhu dina Kibord sangkan pindah ka artikel séjén
Navigasi
September 2017
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
No Activities.
Stats Situs
IP Address : 157.55.39.215
Tautan Pilihan
spacer