placeholder for flash movie
Ahad, 24 September 2017   English | Indonesia
:: Tepas Sajarah Inohong


LASMININGRAT

Tangtu sasaha gé moal bireuk ka Dewi Sartika atawa ka R.A. Kartini mah. Tapi saha anu apal ka Raden Ayu Lasminingrat?
Lasminingrat téh gedé pisan jasana keur masarakat Jawa Barat mah. Pangpangna dina widang ngamajukeun pendidikan kaom istri. Anjeunna, sasarengan sareng Dewi Sartika, jadi pelopor pendidikan kaom istri di lingkungan urang Sunda. Dewi Sartika di Bandung, Lasminingrat mah di Garut. Malah sakola Kautamaan Istri anu diadegkeun ku Dewi Sartika di lingkungan Pendopo Kabupatén Bandung, asalna mah tina sakola Kautamaan Istri nu diadegkeun ku Lasminingrat di lingkungan Pendopo Kabupatén Garut.
Raden Ayu Lasminingrat téh babar di Garut taun 1843. Ramana R. H. Muhamad Musa, Panghulu Kabupatén Garut. Lantaran jaman harita mah euweuh sakola keur wanoja, Lasminingrat "disakolakeun" di imah Kontroleur Levisan, urang Walanda kawawuhan ramana. Nya di dinya anjeunna diajar maca, nulis, jeung basa Walanda téh.
Lasminingrat téh istri anu calakan. Teu anéh lamun sagala rupa pangajaran ku ajeunna kalalab karumbah, gampang katangkepna. Jeung teu anéh deuih lamun anjeunna jadi hiji-hijina istri di Garut harita anu paseh nyarios dina basa Walanda.
Cita-cita Lasminingrat téh teu béda jeung cita-cita Dewi Sartika atawa R.A. Kartini nyaéta hayang ngamajukeun darajat kaom wanoja. Taun 1907 Lasminingrat ngadegkeun sakola Kautamaan Istri di lingkungan pendopo Kabupatén Garut. Mimitina mah murid-muridna téh kawatesanan ku palaputra kaom ménak baé. Ari nu diajarkeunana pangpangna maca, nulis jeung keterampilan wanoja. Lian ti ngajar di sakolana, Lasminingrat gé getol ngarang deuih. Bukuna anu kamashur di antarana Warnasari (2 jilid), kumpulan dongéng anu ditarjamahkeun tina basa Walanda.
Lasminingrat nikah ka Rd. Adipati Aria Wiratanudatar VII, anu harita jeneng Bupati Garut. Taun 1912, anjeunna ngadegkeun deui sakola anu dingaranan Sakola Istri, nu wangunanana kiwari dipaké SMU 1 Garut, wétaneun alun-alun. Ku lantaran ageung jasa-jasana dina ngamajukeun pendidikan kaom pribumi, ku pamar6ntah Walanda anjeunna dipasihan tanda panghargaan jeung gajih tetep. Sabada anjeunna pupus, usahana dina ngamajukeun pendidikan kaom wanoja di Garut diteraskeun ku putra wargina anu jenengan R. Purnamaningrat.
Lasminingrat pupus dina taun 1948, dina yuswa 105 taun. Layonna dikurebkeun di tukangeun Masjid Agung Garut, disagédéngeun makam Carogéna.

Pencét panah kiwa/katuhu dina Kibord sangkan pindah ka artikel séjén
Navigasi
September 2017
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
No Activities.
Stats Situs
IP Address : 178.154.171.19
Tautan Pilihan
spacer