placeholder for flash movie
Senén, 25 September 2017   English | Indonesia

 

 

 

:: Menu Utama Ngamumulé Basa jeung Sastra Sesebatan


Sesebatan Waktos


Waktos Sadinten Sawengi

Sesebatan
Hartosna
janari gedé
kira-kira tabuh 01.00-03.00
janari leutik

kira-kira tabuh 03.30-04.30 

balébat

waktu fajar geus udat-udat belah wétan

carancang tihang

geus liwat pajar, waktu téténjoan masih remeng-remeng, kira-kira tabuh 05.00

haneut moyan

waktu keur ngenah-ngenahna dipaké moyan, kira-kira tabuh 07.00-08.30

rumangsang 

panon poé geus karasa panas, kira-kira tabuh 09.00

pecat sawed 

waktu munding anu dipaké ngawaluku sawah dilaan (dipecat) sawedna, kira-kira tabuh 10.00

manceran/mentarangan 

waktu panon poé aya luhureun sirah, kira-kira tabuh 12.00

wanci lingsir ngulon 

waktu panon poé geus mimiti ngagésér ka beulah kulon, kira-kira tabuh 13.00

wanci panon poé satantung 

kira-kira tabuh 15.00

wanci tunggang gunung 

waktu panon poé geus mimiti surup, dina luhureun gunung, kira-kira tabuh 16.00-17.00

sariak layung 

waktu layung anu ciri-cirina cahaya panon poé di langit katénjo burahay beureum kira-kira tabuh 17.00-18.00

sareupna 

waktu geus mimiti reup poék, kira-kira tabuh 18.30

wanci sareureuh budak

waktu barudak leutik geus carapéeun ulin jeung ngaji, kira-kira tabuh 20.00

tengah peuting (jemplang-jempling)

waktu tengah peuting, tabuh 24.00 


Waktos Panujuk Solat/Puasa

Sesebatan
Hartosna
imsak
kira-kira 10 menit sateuacan waktu subuh
subuh

kira-kira tabuh 04.30

lohor

kira-kira tabuh 12.00

asar

kira-kira tabuh 15.30

magrib/buka

kira-kira tabuh 18.00

isa

kira-kira tabuh 19.00


Waktos Anu Sanésna


Sesebatan
Hartosna
sakilat/sajorélat 
nuduhkeun waktu anu sakeudeung pisan, diupamakeun kana ngaburinyayna kilat di langit
sakedét nétra/sakiceup

dipaké nuduhkeun waktu anu sakeudeung pisan, sakumaha jelema anu ngiceup

sapanyeupahan

lilana kira-kira sarua jeung waktu anu dipaké keur nyeupah seureuh

sapangéjoan

lilana sarua jeung jelema nu keur nyangu

sapoé sapeuting

lilana 24 jam

saminggu 

lilana 7 poé

sabulan

lilana 30 poé, 4 minggu 

saumur jagong

salila melak jagong nepi ka panénna, kira-kira 3,5 bulan

sataun

lilana 356 poé, 52  minggu, 12 bulan

sataun landung

lilana sataun leuwih

sawindu

lilana 8 taun

saabad

lilana 100 taun

ayeuna

dipaké jang nyebutkeun waktu éta kénéh

kamari

nyebutkeun poé nu geus kaliwat sapoé

mangkukna

nyebutkeun poé saacan kamari

isukan  nyebutkeun sapoé nu bakal datang 
pagéto nyebutkeun sapoé sanggeus isukan
bieu nyeubutkeun waktu nu cikénéh karandapan
baréto nyebutkeun waktu nu rada lila kaliwat
baheula baheula di paké jang nyebutkeun waktu béh ditueun baréto
eungké nyebutkeun waktu nu sakeudeung deui bakal karandapan
jaga, isuk jaganing pagéto nyebutkeun waktu nu bakal datang

Usum-usuman

Sesebatan
Hartosna
1.Patali jeung kakayaan masarakat
 
a. usum pagebug

usum loba nu gering parna, jeung loba nu maraot

b. usum sasalad

usum loba panyakit nu babari tépa

c. usum patepok

usum loba nu kawin

d. usum tigerat

usum paila, kurang dahareun, pangpangna kurang béas atawa paré 

2. Patali jeung kakayaan alam

 

a. mamaréng

mimiti rék ngijih

b. usum ngijih

usum hujan, ngecrek saban poé

c. dangdangrat

usum hujan paselang jeung usum halodo, datangna hujan jeung halodo sifatna kakapeungan

d. usum katiga

usum teu ayana hujan

3. Patali jeung tatanén

 

a. usum nyambut

usum mimiti ngagarap sawah

b. usum tandur

usum melak binih paré

c . usum ngarambét/ngoyos

mangsa patani miceunan jukut sawah

d. usum celetu

mangsa paré  culcel baruahan

e. usum beukah

mangsa paré geus loba nu buahan

f. usum rampak

mangsa paré geus rata 

g. usum panén

mangsa panén paré

h. usum nyacar

usum nyacar leuweung pikeun sérang atawa pihumaeun

i. usum ngahuru

usum ngahuru, meuleum kai gararing nu meunang nyacar

j. usum ngaduruk

usum meresihan sarta ngadurukan kai nu can kabeuleum waktu ngahuru jeung meresihan lahan

k. usum ngaseuk  usum nyocok-nyocokeun kai nu meunang nyeukeutan tungtungna (aseuk) nu tapakna diasupan bibinihan
l. usum ngoréd usum meresihan jukut nu jaradi antara pepelakan maké koréd
m. usum dibuat usum panen
 
Pencét panah kiwa/katuhu dina Kibord sangkan pindah ka artikel séjén
Navigasi
September 2017
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
No Activities.
Stats Situs
IP Address : 54.81.88.93
Tautan Pilihan
spacer