placeholder for flash movie
Ahad, 22 Oktober 2017   English | Indonesia
:: Menu Utama ngamumulé Basa Atikan Basa

Balé Paminton


Di Garut aya gedong Balé Paminton Inten Déwata. Kawilang agréng, da puguh karék dirénovasi. Éta gedong kiwari dikokolakeun ku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupatén Garut. Béjana rék diséwakeun keur rupa-rupa kaperluan. Upamana keur resépsi hajatan atawa pertunjukan. Kawantu gedongna gé alus, béjana ongkos séwana ogé kaitung mahal.

 

Baheulana, éta gedong téh urut bioskop Garut Theatre. Gedong bioskop. Tapi sabada bisnis bioskop di nagara urang balangkrut, Garut Theatre ogé milu carem. Nya tuluy ku para seniman diririhan sangkan dijadikeun gedong kasenian. Nya dibaékeun. Tuluy cenah néangan ahli basa pikeun muguhkeun ngaranna. Antukna kapanggih pikeun pingaraneun éta gedong: “Balé Paminton Inten Déwata”.

 

Dina ieu tulisan mah moal rék papanjangan nerangkeun sajarah éta gedong atawa nerangkeun saha anu maké jeung ngageugeuhna. Tapi hayang mesék istilah “paminton” anu dipaké ngaran éta gedong.

 

“Paminton” tangtu asal kecapna tina “pinton”. Kecap “pinton” téh dina basa Sunda mah cakal anu turunanana di antara “mintonkeun” atawa “pintonan”. “Mintonkeun” ngandung harti “némbongkeun”. Ari “pintonan” ngandung harti “tongtonan” atawa mun dina basa Indonésia mah “pertunjukan”. Lian ti éta aya ogé nu kréatif nyieun istilah anyar keur ngaganti istilah asing ku maké kecap “pinton”. Upamana aya istilah “pinton anggon” keur ngaganti “peragaan busana” jeung “pinton wewesén” keur ngaganti istilah “adu kekuatan”.

 

Ayeuna aya deui istilah “paminton”, nu dipaké ngaran gedong téa. Upama dipapandékeun kana pola kecap nu maké rarangkén hareup /pa-/, “paminton” ngandung harti anu minton, atawa anu némbongkeun. Hartina ngarujuk kana “palaku” atawa “jalma”.

 

Ari kecap “balé” hartina adegan wawangunan, gedong, atawa mun ayeuna mah kantor. Upamana “balé désa” hartina gedong désa atawa kantor désa. “Balé nyungcung” hartina gedong atawa wangunan anu nyungcung, atawa masjid (da baheula mah masjid téh geuning nyarungcung). Ka “balé nyungcung” hartina kawin atawa dirapalan, da baheula mah nu dirapalan téh kudu di masjid. “Balé Kota” hartina gedong kota, jeung sajabana.

 

Ayeuna aya istilah “balé paminton”, mun dirarampa dumasar kana pola di luhur kira-kira ngandung harti gedong anu minton atawa gedong anu némbongkeun. Lamun téa mah éta gedong diajangkeun pikeun gedong kasenian atawa “gedung pertunjukan” kuduna lain “balé paminton” tapi “balé pintonan”. Atawa batan hésé néangan kecap anyar anu can puguh dipikaharti ku balaréa, cukup maké istilah “gedong kasenian” cara anu dipaké ku Gedong Kasenian Rumentang Siang di Kosambi Bandung, atawa Gedong Kasenian Mis Cicih di Jakarta.

 

Upama hayang béda, sarta boga niat manggihan jeung maké istilah anu anyar, sawadina ditimbang-timbang heula aturanana dumasar kana harti basa nurutkeun kamus, atawa dibeuweung diutahkeun heula ngarah ngalagena jeung henteu rancu.

Cag!

 

Pencét panah kiwa/katuhu dina Kibord sangkan pindah ka artikel séjén
Navigasi
October 2017
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
No Activities.
Stats Situs
IP Address : 157.55.39.239
Tautan Pilihan
spacer