Opat Pilar Kabangsaan Ngawalon Morosotna Moral Di Garut

Morosotna pamahaman balarea ayeuna ngeunaan agama,politik,hukum,sarta pamarentahan midamel konflik horizontal di tingkat akar jukut mineung kajadian di Garut..ku kituna diperlukeun penguatan balik nilai nilai fundamental dina kahirupan berbangsa anu rukun sarta harmonis.

Anggota Komisi IX DPR RI Siti Mufattahah ngadugikeun,salah sahiji cara nguatkeun kestabilan hubungan antarsesama dina kahirupan bermasyarakat nyaeta kalawan nyurtian sarta milampah sacara menyeluruh Opat Pilar Kabangsaan anu diwangun Pancasila,Undang Undang Dasar 1945,Bhineka Tunggal Ika sarta Nagara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawis eta anu ditepikeun Siti dina waktos janten penyuluh Opat Pilar Kabangsaan di Desa Mekar Bakti, Kacamatan Kadungora,Garut, ayeuna ayeuna ieu.

saurna dina sagala rupi dekadensi moral anu kajanteunan di Garut ayeuna ieu ngadatangkeun kaprihatinan citra garut nyaeta kabupaten anu dinamis

Empat Pilar Kabangsaan nyaeta jawaban tina masalah eta. Implementasinya ayeuna atos kirang utamana Pancasila. Perkawis eta kabuktian tina lobana laku-lampah amoral kaasup oge dina golongan pamuda sepertos minengna tawuran siswa ”, saur Siti.

sami anu disebatkeun ke pupuhu Nu ngayakeun Penyuluhan sarta tokoh masarakat Desa Mekar Bakti Yudi Guntara.  ngadugikeun kaayaan bangsa anu beuki lami beuki tebih ti rasa persatuan antarsuku, kelompok, instansi, kampung, fakultas dugi ka antarsekolah atos ngajalir jangji para pajoang pangadeg nagara.

“urang sadaya ti himpunan pamuda Desa Mekar Bakti gaduh komitmen ageung pisan dina numuwuhkeun balik sumanget cinta tanah air sarta bangsa,utamana ka generasi muda , ” sanggemna